Екранна снимка на Джакпот Капитал
Магазин RSS

Джакпот Капитал

Моля, прочетете внимателно следните правила и разпоредби. Като се регистрирате като член на Джакпот Капитал и залагате в Казиното, Вие напълно приемате и разбирате, че се прилагат всички следващи условия.

Чрез приемане и възпроизвеждане на нашите промоционални оферти, членът потвърждава, че промоционалните условия са прочетени, отпечатани, разбрани и съгласувани.

1. Джакпот Капитал е ограничен до лица на пълнолетие, които са резиденти на юрисдикции, където използването на Джакпот Капитал и игрите му не са забранени от закона. Всички игри за джакпот капитал са невалидни, когато това е забранено от закона. На непълнолетните лица е забранено да играят.

2. Казино Jackpot Capital е казино с реални пари; следователно печалбите и загубите на всички играчи са в реални пари. Играчите, които желаят да играят игри за забавление, могат само да влязат в профила си в забавен режим.

3. Всички казино игри се наблюдават от Джакпот Капитал по всяко време. В резултат на това Джакпот Капитал има способността да следи и преглежда всяка ръка / рол / слот дръпване / завъртане за всеки играч и предлагана игра.

4. Ако някоя игра бъде прекъсната и / или прекъсната по всяко време, ситуацията в точката на прекъсване и резултатите от предишната игра трябва да бъдат показани, когато играчът започне играта отново. Ако играчът бъде изключен от сървъра на Казино в средата на играта, играчът ще може да продължи и да завърши тази игра точно така, както ако играчът никога не е напускал. Ако сървърът на Казино не е получил залога на играча, балансът на играча няма да бъде намален и играчът ще види резултата от предишния залог.

5. Джакпот Капитал полага всички усилия да осигури пълна защита на своите клиенти. Въпреки това, някои непредвидени събития са извън контрола на Джакпот Капитал. В случай на прекъсване на връзката по някаква причина между играча и казиното, Джакпот Капитал не носи отговорност за загуби, които могат да произтекат от него. Балансът на сметката на играча трябва винаги да бъде както е записано на сървъра на джакпот Казино Казино игри.

6. Всички спорове трябва да бъдат изпратени на Джакпот Капитал по електронна поща в рамките на един час (1) на спорното събитие.

7. Използвайки софтуера Jackpot Capital, играчите се съгласяват да бъдат обвързани със следното: Играчите трябва да притежават Компанията, нейните служители, служители, директори, лицензианти, дистрибутори, търговци на едро, филиали, филиали, рекламни, промоционални или други агенции, медийни партньори, агенти и търговците на дребно са безвредни и напълно обезщетяват същите от всички разходи, разноски, задължения и щети, които могат да възникнат в резултат на играч;

а) въвеждане, използване или повторно използване на уебсайта,
(б) използване на материали на уебсайта,
(в) въвеждане, използване или повторно използване на казино сървъра,
(г) участие в Играта, или
д) приемане на всяка награда.

8. Играчите не трябва да участват в Игрите, да отварят, използват или да използват повторно даден акаунт, да влизат в уебсайта или в Казиното, нито да приемат никаква награда, ако играчът не разбира напълно, не се съгласява, става страна в и без изключение, да спазвате всички правила, разпоредби, условия и условия, съдържащи се тук и като такива, правилата, разпоредбите, условията и условията могат да се променят от време на време. Играчите трябва периодично да преглеждат Общите условия, публикувани на този уебсайт, най-малко веднъж месечно.

9. Членовете имат право само на една активна сметка. Печалбите ще се изплащат само на играчи, които имат един акаунт. Всички печалби ще бъдат VOID за играчи с повече от една активна сметка. Джакпот Капитал позволява само един акаунт на компютър, домакинство, IP адрес, освен ако не е дадено друго разрешение от Джакпот Капитал.

10. В случай, че даден член раздаде, сподели или загуби номера на сметката си и / или паролата, Джакпот Капитал не носи отговорност за искове, които могат да възникнат вследствие на тази сметка. Членовете са единствено отговорни за транзакциите в профила си и следва да пазят в строга конфиденциалност информацията за сметката си.

11. Личната идентичност и данните на всички членове ще останат поверителни. Джакпот Капитал няма да отчита историята на залаганията на който и да е член.

12. Играчите са единствено отговорни за всички приложими данъци върху печалби или награди, събрани от Джакпот Капитал.

13. Джакпот Капитал си запазва правото, по свое усмотрение и без да уведомява своите играчи, да добавя нови дейности или игри в Казиното или да преустанови всяка дейност или игра на Казино по всяко време.

14. Като приемат печалби или награди от Джакпот Капитал, играчите се съгласяват да използват тяхното име и снимка за рекламни и промоционални цели без допълнителна компенсация, освен когато това е забранено от закона.

15. Всички парични средства ще бъдат подложени на одит, преди да бъдат обработени. При теглене на кредити играчите трябва да предоставят копие от доказателството си за самоличност, адрес, копия от кредитни карти и / или друга подходяща документация. Доказателството за самоличност трябва да съответства на регистрираното име и фамилия. Ако играчът не успее да предостави това в рамките на 4 седмици от нашата заявка, неговият акаунт може да бъде блокиран, а печалбите и / или направените парични средства да бъдат анулирани. В случай на измамна документация, сметката ще бъде заключена и всички печалби и / или парични средства ще бъдат анулирани.

16. Плащанията винаги ще се изпращат обратно на обработващия, чрез който са направени депозити, ако е възможно. Джакпот Капитал си запазва правото да вземе окончателно решение, чрез който метод на изплащане клиентите получават своите плащания.

17. Ако даден депозит не е бил прехвърлен поне веднъж, преди да поиска изплащане, ще бъде приспаднат административна такса от 15%.

18. Максималното изплащане на клиент на седмица е $ 10,000. Джакпот Капитал си запазва правото да изплаща по-високи печалби за период от няколко седмици.

19. Джакпот Капитал си запазва правото да задържи игра и / или плащане от която и да е страна, която Джакпот Капитал смята за измамна. Джакпот Капитал може да преценява таксите за обслужване на всяка сметка за услуги, предоставени за всякакви измамни сметки. Джакпот Капитал изисква депозит да бъде прехвърлен поне веднъж преди оттеглянето, в противен случай може да се приложи номерът на правилото 18, споменато по-горе.

20. Джакпот Капитал си запазва правото да анулира членството на играча по всяко време без предизвестие. Всеки баланс в профила Ви ще бъде незабавно кредитиран обратно към личната Ви сметка. В допълнение, Джакпот Капитал си запазва правото да анулира всички печалби и да задържи всеки баланс в казино сметката на играч при някое от следните обстоятелства.

(а) Ако има доказателство, което предполага, че играчът има повече от една активна сметка за казиното
(б) Ако името в казино сметката на играча не съвпада с името на кредитната (ите) карта (и), използвани за извършване на покупки в казино сметката;
(c) Ако името в казино сметката на играча не съответства на името на бенефициера на финансовия инструмент, използван за депозиране
(г) Ако играч участва в промоция на Казино и в парите, преди да изпълни изискванията на тази конкретна промоция;
д) ако даден играч предостави неточна или подвеждаща информация за регистрация;
е) ако даден играч не е навършил пълнолетие;
(g) Ако играч пребивава в юрисдикция, където участието в Играта е забранено от закона;
(з) Ако играч е разрешил (умишлено или неволно) някой друг да играе, използвайки своята казино сметка;
(i) Ако даден играч не е играл в Казиното индивидуално за лично забавление (т.е. е играл в професионален смисъл или заедно с друг играч (и) като част от клуб, група и т.н.);
(й) Ако играч е обърнал или наложил обратно своите покупки в сметката си в казиното;
(k) Ако даден играч е намерен за измама или ако Джакпот Капитал е определил, че е използвал система или машина, било то допълнителен компютър, допълнителен софтуер или по друг начин. Също така всяка система, използвана за заобикаляне на естествената случайност на нашите системи и за събиране на данни към или от игралния сървър за целите на анализа при игра на реални пари.

21. На клиентите се напомня да отпечатат копие от всички данни за транзакциите, правилата, методите на плащане и методите за анулиране / възстановяване, за да се избегнат погрешни схващания по-късно.

22. Джакпот Капитал си запазва правото да вземе окончателно решение относно методите на транзакция. Джакпот Капитал може да реши какво представлява квалифицирана транзакция на база всяка транзакция. Играчите се съгласяват, че не могат да предявяват претенции към правото по всяко време.

23. Джакпот Капитал си запазва правото да променя всички правила или да отменя промоции по своя преценка.

24. Джакпот Капитал си запазва правото да отхвърля регистрациите на сметки.

25. Сметки от следните държави ще бъдат освободени от обратно изкупуване на бонус при създаването на сметка: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Гърция, Македония, Мавриций, Черна гора, Холандия, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Швеция и Великобритания ,

26. Злоумен, обиден или измамен език няма да бъде толериран в Услугата или с персонала на Jackpot Capital Casino. Всяко нарушение на тази политика ще доведе до спиране на привилегиите за игра или други действия, които Казино може да изисква, за да се гарантира спазването им.

Общи условия за промоции:

1. Една сума на бонус за сметка, клиент, домакинство, споделен компютър, споделен IP адрес.

2. Нови сметки (нови акаунти на играчи) се дефинират като сметки, които се отварят от нови играчи, които никога не са откривали сметка в Джакпот Капитал преди.

3. Бонусите, свързани с нови сметки, са бонуси за първия депозит на играча, направени в неговата капиталова сметка за Джакпот.

4. Джакпот Капитал може по всяко време да изпълнява различни промоции за нови сметки. Само един нов промоционален купон на играч може да бъде възстановен на всеки нов акаунт на играча по всяко време.

Промоциите са само за ограничен период от време и Jackpot Capital си запазва правото да прекрати всяка промоция по всяко време без предизвестие. Промоциите не могат да бъдат комбинирани, освен ако не е посочено друго.

5. Джакпот Капитал си запазва правото да изиска допълнителна документация и / или да задържи бонус суми.

6. За да получават бонуси, всички казино акаунти трябва да имат валиден имейл адрес и телефонен номер.

7. Мин. Сумата на бонуса за нашите кодове на купони за депозити е $ 20, макс. Бонусът е $ 100, освен ако не е посочено друго. Купонните кодове са валидни само за един депозит (освен ако не е посочено друго). Кодът на купона трябва да бъде въведен преди депозиране и не може да бъде кредитиран със задна дата по сметка на клиент.

8. Залаганията за нашите депозирани бонусни купони са 30 пъти сумата на депозита плюс бонуса, освен ако не е посочено друго. Изискванията за залагания трябва да бъдат изпълнени за всеки депозит бонус, който се използва. Това правило ще бъде отменено едва след като салдото на клиента отново достигне $ 0.

9. Следните игри се считат за изпълнение на изискванията за залагане за всички бонуси (депозит и без депозит): Бинго игри, Европейски слот покер, Кено, Скреч карти и всички слотове, освен ако не е посочено друго.

10. Всички залози, направени на изключени игри, преди изискванията за игра да бъдат завършени, ще доведат до анулиране на бонуса и печалбите.

11. Изискванията за залагания за нашите купони без депозит са 60 пъти бонуса, освен ако не е посочено друго.

12. Всички безплатни пари, без да се изисква депозит, напр. Купон без депозит, бонус за лоялност, VIP бонус, карта за суета, депозит за мениджър, награди за състезания / турнири, бонус за компенсация, бонус за неудобство, бонус за рожден ден и т.н. максимална парична сума от 5x дадена бонус, например $ 50 даден; max cash out = $ 250 (включени са и случайни джакпоти). Това правило е валидно и когато салдото на клиента е положително към момента на погасяване на недепозитния бонус. След осребряване на бонуса, правилото ще бъде анулирано само след като балансът на клиента отново достигне $ 0.

13. Всеки получен депозит без депозит трябва да бъде погасен в рамките на един месец от получаването му. В случай на нашите бонуси за рожден ден, до един месец след датата на раждане.

14. Всеки път, когато заложите $ 10 в залози за всяка игра, печелите 1 Comp Point, 100 Points = $ 1. (с изключение на играта на месеца, където можете да удвоите вашите Comps и трябва да заложите само $ 5 в залози). Минималното количество точки за компенсиране, които могат да бъдат осребрени, е 100. ВИП клиентите печелят повече точки за всеки залог, според VIP групата на играча.

15. Неспазването на горепосочените условия и условия ще се считат за злоупотреба с промоция и като такъв ще даде на Джакпот Кепитъл мениджмънт дискреционното право да предприеме следните действия срещу такива нарушители: Всички салда / изплащания се считат за нищожни. Забраняването на акаунтите на играчите може да бъде прекратено с незабавно действие. Играчите, за които се установи, че злоупотребяват с промоции, могат да бъдат лишени от възможността да получават допълнителни промоционални оферти в казиното.

16. Бонусите се предоставят редовно в Джакпот Капитал. Те се предлагат като награда за всички наши редовни и лоялни / VIP играчи. Въпреки това, всеки играч, който се ползва от тези промоции, но не в духа, в който те са дадени, може да бъде изключен.

17. Всеки бонус трябва да бъде напълно заложен, преди да могат да бъдат поискани изплащания. Всякакви заявки за предсрочно теглене ще бъдат отказани и прегледът за предишния бонус / и трябва да бъде завършен.

18. Моля, имайте предвид, че клиентите, които не са направили никакви депозити, могат да претендират единствено за безплатни бонус печалби.

19. Клиенти, чийто последен депозит е по-стар от три месеца и претендират за безплатен бонус, нямат право на теглене.

20. Печалбите, направени по свързани сметки с едни и същи оферти, автоматично ще бъдат анулирани и следователно ще бъдат премахнати от сметките.

21. Максимално правило за всички бонуси = $ 10.00. Всички печалби плюс бонус суми ще бъдат анулирани в съответствие с това правило за максимален залог.

22. Клиентите не могат да осребрят няколко безплатни бонуси / безплатни завъртания, които предлагат последователно: Когато клиент използва два или повече безплатни бонуси, без да прави депозит с истински пари, мениджмънта си запазва правото да анулира бонуси и печалби.

23. Играчите с едно или повече тегления в изчакване, които понастоящем са в профила си, не могат да получават никакви бонуси, промоционални или други, докато те не бъдат обработени или анулирани. Злоупотребата с тази политика, определена от казиното, може да доведе до отмяна на печалбите на играча.

24. Промоция не може да се използва заедно с друга промоционална оферта или съществуващ баланс на профила. Ако успеете да осребрите бонусите в допълнение към съществуващия баланс, всички печалби ще бъдат анулирани и в сметката Ви ще бъде възстановен първоначалният депозит. Всички промоционални оферти са достъпни само за играчи, на които офертата е била издадена директно от казиното. Промоционалните оферти по електронната поща са само за целевия получател и не могат да бъдат прехвърляни.

Турнири на турнири на слотове:

1. Турнирният бай-ин ще бъде приспаднат от Вашия баланс по сметката в реални пари. Бонусите не могат да се използват за Buy-Ins за турнири на слотове.

2. Общите условия за Джакпот капитал бонус се прилагат за турнирите за турнири на слотове. Ако използвате игралния баланс, генериран от бонус без депозит, за да влезете в турнир, максималната сума за изплащане на 5 пъти бонуса ще бъде приложена към всички турнирни печалби.

3. Турнирите за фрийроли са само за депозиране на клиенти. Ако клиентът никога не е депозирал, тогава те са недопустими за нашите фрийрол турнири.

4. Играчите, изключени от изкупуването на бонуси, не могат да влизат в турнири на слотове.

5. Ако сте изключени от системата по време на турнирната игра, важат следните правила: Ако сте изключени по време на игра, слотът няма да се върти от ваше име. Ако се свържете отново в турнирното време, можете да продължите да играете в турнира. Ако не можете да се свържете отново, общата сума на Win Box ще остане статична, отразявайки сумата в момента на прекъсването.

6. В случай на отмяна на турнир за турнири, Buy-In ще бъде възстановен на сметката на играча.

Играй сегаhttps://www.jackpotcapital.eu/

Активни бонуси

Обща сума: 115
60% Депозит мач бонус в Джакпот Капитал 50x Залог $ 461000 Макс КешОбслужване бонус: 795% Мач в казино на Хелоуин Fortune II ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

635% Най-добър бонус казино в джакпот Капитал 40x Играй през казино € 600000 Макс паричен бонус: € 675 турнир на Black Knight Wms слот игра ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

$ 999 казино турнири фрийрол на Джакпот Капитал 60X Залагания € 89000 Макс ОттеглянеДопълнително Казино Бонус: € 550 Безплатен чип на Magic Of The Ring 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

£ 455 FREE Chip на Джакпот Капитал 44x Wager $ 916000 Максимално ТегленеИзключителен бонус: £ 480 FREE CHIP CASINO на страницата на Fortune Deluxe ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

$ 325 Безплатен казино чип на Джакпот Капитал 65X Играйте през $ 480000 Макс ОттеглянеДопълнителен Бонус: 655% Мач Бонус Казино на Плодовете Кралство ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

10 Безплатни завъртания в момента на Джакпот Капитал 50x Играйте през Казино € 306000 Максимум С малък ексклузивен бонус: Eur 595 Безплатни пари за Lotus ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

800% Добре дошъл Бонус при Джакпот Капитал 40x Играйте през Казино € 508000 Макс С изтегляне на бонус: € 525 Казино Турнир на Къща Чудовище ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

€ 111 безплатен чип казино на Джакпот Капитал 45X Залагания € 718000 Макс пари навънИзключителен казино бонус: 285% Регистрация Казино бонус за Перлите на Индия Playn Go слот игра ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

Евро турнир по 88 онлайн казино на Джакпот Капитал 60X Играйте през казино $ 304000 Максимално тегленеСпециален бонус: 105 Безплатни завъртания без депозит на Wild Girls Wazdan игра на слот ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

280 безплатни завъртания казино на Джакпот Капитал 77X Играйте през Казино € 577000 Макс CashOutexclusive бонус: 220 Безплатни завъртания на Crackdown Бум игри 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

€ 55 Ежедневен турнир за фрийрол в Джакпот Капитал 40x Играйте през Казино $ 297000 Макс паричен бонус: € 600 казино чип на Shoguns Land Habanero слот машина ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

EUR 290 Казино чип на Джакпот Капитал 44X Играйте през Казино € 995000 Макс Изтеглете допълнителен бонус: € 2285 Без Депозит Бонус за Казино при отвличане на плодове ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

565% Казино на бонус за мач при Джакпот Капитал 66X Играйте през $ 485000 Макс CashOutSpecial Бонус: $ 2255 Без депозит Бонус за Iron Man 2 50 Линии Playtech ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

$ 1790 Без Депозит Бонус Казино в Джакпот Капитал 66X Играйте през CasinoEUR 681000 Макс паричен аутспециален бонус: 240 Безплатни завъртания без депозит в Кеш Crazy ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

335 FREE Чип Казино на Джакпот Капитал 45X WageringEURO 228000 Максимално ТегленеИзключителен бонус: 430% Първи Депозит Бонус на Съдбите на Амазонкита Nextgen Gaming ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

66 безплатни завъртания без депозит в Джакпот Капитал 45X Играйте през CasinoEURO 122000 Макс ОттеглянеНапред Казино Бонус: € 630 Турнир на Сладко и Сладко ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

€ 700 НЕ ДЕПОЗИТ БОНУС КОД при Джакпот Капитал 65x Играйте през CasinoEUR 701000 Макс ОттеглянеДопълнителен Казино Бонус: $ 2290 Без Депозит Бонус Казино на Златна обиколка ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

Eur 3225 БЕЗ ДЕПОЗИТ КАЗИНО БОНУС при Джакпот Капитал 55x Залог € 756000 Макс С изтегляне на бонус: 990% Мач бонус на Lucky Day в състезанията ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

120% Казино мач бонус в Джакпот Капитал 55x WagerEur 11000 Макс пари навънЕксклузивен бонус: Eur 2770 НЕ ДЕПОЗИТ БОНУС в интернет ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

$ 4680 без депозит казино бонус при Джакпот Капитал 45x Играйте през Казино $ 358000 Максимално ТегленеДопълнителен бонус: € 1885 Без депозит Бонус код на родното съкровище ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

435% Без бонус правила! на Джакпот Капитал 65X Залагания € 121000 Макс ОттеглянеСпециален бонус: 205 безплатни завъртания без депозит казино на японските Mystery Cayetano казино слотове ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

£ 2820 без депозит казино бонус при Джакпот Капитал 30X Играйте чрез € 150000 Максимално ТегленеДопълнителен бонус: € 3755 НЕ ДЕПОЗИТ БОНУС на Barnyard Boogie ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

EUR 4630 Без депозит казино бонус при Джакпот Капитал 55x Играйте чрезEURO 159000 Макс С малък ексклузивен бонус: EURO 210 онлайн казино турнир на Freaky Fruits Gamesos Казино слотове ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

$ 888 Ежедневен турнир за фрийрол в Джакпот Капитал 60X Играйте през Казино € 870000 Максимум С малък ексклузивен бонус: 270 Безплатни завъртания в момента на Forest Tale ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

€ 2595 Не Депозит в Джакпот Капитал 50x Играйте през Казино € 769000 Макс CashOutExclusive Казино Бонус: € 130 Не Депозит Бонус Код за Залез ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

90% Бонус за първи депозит при Джакпот Капитал 66x Играйте през Казино $ 381000 Макс С малък ексклузивен бонус: 340% Мач бонус в джунглата ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

225 Безплатни казино завъртания на Джакпот Капитал 60X Залагания € 569000 Макс CashOutSpecial Бонус: 895% Казино Добре дошъл Бонус за Odin ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

£ 75 FREE CHIP на Джакпот Капитал 35x Играйте през Казино $ 693000 Макс пари навън Допълнително Казино Бонус: Eur 220 НЕ ДЕПОЗИТ на Froot Shoot Cayetano Казино слотове ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

€ 670 FREE Chip Casino на Джакпот Капитал 77X Играйте през € 929000 Макс WithdrawalExclusive Бонус: $ 3420 Без депозит казино бонус при Buggy бонус ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

£ 585 Онлайн Казино Турнир на Джакпот Капитал 55x Залагания € 33000 Макс CashOutExclusive Казино Бонус: 680% Регистрация Казино Бонус на Скъпоценни камъни на Дракона 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

$ 360 фрийрол за казино турнири на Джакпот Капитал 44x Играйте през $ 713000 Максимално тегленеДопълнително казино бонус: $ 805 турнир по книга на мъртвите ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

25 Безплатни завъртания без депозит в Джакпот Капитал 35X Залагания $ 702000 Макс пари навънИзключителен бонус: 425% Първи депозит бонус в Vintage Vegas ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

360% Депозит мач бонус в Джакпот Капитал 77x Залог изисквания 79000 Максимален Оттеглянеспециален бонус: £ 3440 Без депозит казино бонус на Lady Godiva ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

€ 505 Безплатен чип казино на Джакпот Капитал 66x Изисквания за залог € 932000 Максимално ТегленеИзключителен бонус: EUR 65 Безплатно Chip Casino на Diamond и Fruits ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

£ 3475 без депозит бонус при Джакпот Капитал 33X Играйте чрезEUR 158000 Максимален Допълнителен бонус за изтегляне: € 2130 без депозит казино бонус към играта на Robyn Genesis ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

Eur 675 турнир на Джакпот Капитал 44x Залог $ 718000 Макс ПаричниОтрицарски бонус: 60 Безплатни завъртания на насладите на Дъги ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

€ 850 Мобилен фрийрол слот турнир на Джакпот Капитал 33x Залагания $ 137000 Макс ОттеглянеЕксклюзивен бонус: EUR 3975 Без депозит бонус на Octopus Kingdom Leander игра на слот ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

€ 60 Казино чип на Джакпот Капитал 33X Играйте през Казино £ 832000 Макс паричендопълнителен бонус: EUR 355 Безплатно казино турнир на колелото на съдбата Hollywood Edition Igt Casino Slots ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

£ 685 Онлайн Казино Турнир на Джакпот Капитал 55x WagerEURO 760000 Макс паричендопълнителен бонус: € 845 Онлайн Казино Турнир на Blade Playtech Slot Игра ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

£ 370 FREE Chip при Джакпот Капитал 60x Играйте чрезЕвро 173000 Макс ОттеглянеДопълнителен Казино Бонус: 165 Лоялни безплатни завъртания! за Батман срещу Супермен ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

$ 4720 без депозит бонус казино на Джакпот Капитал 35x Играйте през CasinoEur 208000 Макс ПаричниОтрицарски бонус: Eur 185 Ежедневен фрийрол слот турнир на паричните потоци Saucify Casino Slots ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

670% Бонус за регистрация на казино при Джакпот Капитал 35x Играйте чрезЕВИГРАД 397000 Макс ОттеглянеИзключителен казино бонус: 470% Казино на бонус за магията на Magic Princess ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

€ 320 FREE Casino Chip на Джакпот Капитал 40x Залагания € 861000 Максимум С изтегляне на бонус: 35% Мач в казино на Fur Balls Portomaso Казино слотове ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

$ 125 безплатен чип казино на Джакпот Капитал 77X WagerEUR 744000 Макс бонус за пари в брой: 505% Казино Добре дошъл бонус за джунглата Jim El Dorado ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

30 безплатно казино завъртания в Джакпот Капитал 60x Играйте през Казино € 674000 Макс пари навънСпециален бонус: 945% Мач бонус на Джурасик Джакпот Microgaming слот игра ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

EUR 655 Мобилен фрийрол слот турнир на Джакпот Капитал 33x Залог $ 489000 Макс ПаричниОсновен бонус: $ 1070 Без Депозитен Код за Двойни Дракони ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

€ 355 FREE Chip на Джакпот Капитал 33X Изисквания за залог $ 425000 Макс пари в бройНапред Казино Бонус: $ 1145 без депозит на Baker Street Adventures Портомасо Казино слотове ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

ЕВРО 935 Ежедневен турнир за фрийрол в Джакпот Капитал 66X Играйте през Казино £ 23000 Макс пари навънЕксклузивно Казино Бонус: 685% Най-добър бонус казино в Драконите 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

Eur 895 Казино турнир на Джакпот Капитал 55X Изисквания за залог $ 698000 Макс ОттеглянеНапред Казино Бонус: 55 Безплатно казино завъртания на Galacts Microgaming слот игра ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

710% Добре дошъл бонус при Джакпот Капитал 50x Играйте през Казино $ 147000 Макс ОттеглянеСпециален бонус: EUR 260 безплатен казино чип на Twice The Money Ainsworth Casino Slots ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

130 Безплатни завъртания в момента на Джакпот Капитал 66X Играйте през Казино £ 808000 Макс пари в бройДопълнителен бонус: EUR 865 Мобилен фрийрол слот турнир на Gold Rush ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

EUR 3685 Без депозит в Джакпот Капитал 30X WageringEur 277000 Макс CashOutSpecial Бонус: 10 Безплатни завъртания в момента на Money Mad Martians Barcrest ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

€ 4315 Без Депозит Бонус Казино на Джакпот Капитал 50X WageringEur 551000 Максимално ТегленеДопълнителен Бонус: 125 БЕЗПЛАТНИ ВРЪЩАНЕ на Eggstravaganza Rival Casino Slots ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

€ 345 Безплатен казино чип на Джакпот Капитал 77x Залог $ 56000 Максимален Допълнителен бонус: 285 Безплатно казино се върти на Blazing Tiers ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

ЕВРО 410 Свободен казино билет на Джакпот Капитал 33X WagerEur 831000 Макс CashOutДопълнителен Казино Бонус: EUR 350 Мобилен фрийрол слот турнир на Piggy Bank ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

980% бонус за казино мачове при Джакпот Капитал 50X Залог за залогEUR 844000 Макс ОттеглянеСпециален бонус: $ 750 Безплатен турнир по казино на Батман и Рим 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

$ 111 Казино турнир на Джакпот Капитал 40x Wager requirementsEURO 128000 Максимално тегленеИзключителен бонус: $ 445 FREE CHIP CASINO на Mad Orchestra ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

£ 3595 без депозит казино бонус при Джакпот Капитал 35x Играйте през казино € 21000 Макс ОттеглянеДопълнителен бонус: € 130 Мобилен фрийрол слот турнир на King Of Africa Wms Slot ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

145 Безплатно казино завъртания при джакпот Капитал 44X WagerEUR 359000 Макс CashOutadditional бонус: EURO 280 безплатен казино чип на страшна нощ ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

70 безплатни завъртания в Джакпот Капитал 50x Играйте през CasinoEURO 258000 Макс пари навънНапред Бонус: 295 Безплатни завъртания на Magic Slots ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

EUR 1070 без депозит в Джакпот Капитал 55X Играйте през Казино £ 106000 Макс пари в бройНапред Казино Бонус: € 715 Мобилен фрийрол слот турнир на Лъки Лейдис Шарм Делукс Новоматичен слот ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

111 безплатни завъртания без депозит в Джакпот Капитал 65x Залог изискванияEURO 28000 Макс Сдостигащ ексклузивен бонус: 130 Безплатни завъртания казино на Vampires Vs Werewolves ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

EUR 4890 No Deposit Bonus at Jackpot Capital 33x Wager requirements€582000 Max WithdrawalExclusive Bonus: 420% Best Signup Bonus Casino on Smoking Dogs Fugaso Casino Slots ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

EURO 290 Казино турнир на Джакпот Капитал 55x Залог за € 862000 Максимално ТегленеДопълнителен Казино Бонус: 55 безплатно казино се върти на Club 2000 ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

400% casino match bonus at Jackpot Capital 65x Wagering£245000 Max Withdrawalextra bonus: $285 Free Casino Tournament on Sands Of Egypt Vista Gaming Casino Slots ... 👁️ още >>

📁 Категория:

Създаден:

Изтича:

Page 1 на 21 2

Ненадеждни бонуси

Обща сума: 0

За съжаление не е намерен казино бонус